PORTAL ZA STUDENTE

Ostvarite uvid u vaše materijale za učenje i ostanite u koraku sa obavezama

Kvalitetno obrazovanje

Visoka škola za menadžment i ekonomiju – Kragujevac je prva privatna samostalna visokoškolska ustanova na prostoru Centralne Srbije na kojoj se izučavaju društvene nauke kroz akademske studijske programe. Kvalitet ove ustanove garantuje nastavni kadar sa višegodišnjim iskustvom kako u naučnoistraživačkom radu tako i u oblasti biznisa.

Medjunarodno priznata diploma

Visoka škola za menadžment i ekonomiju omogućava studentima studiranje po Bolonjskoj deklaraciji i diplomu diplomiranog ekonomiste, diplomu master ekonomiste i diplomu master menadžera bezbednosti.

Kontakt

    Pristup nalozima za nastavnike je dostupan preko sledećeg linka:

    Pristup web-mailu dostupan je preko sledećeg linka: